Privacy statement Mojo Concerts b.v.

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe MOJO – A Live Nation Company (hierna: MOJO) omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van MOJO en kopers van toegangsbewijzen van door MOJO georganiseerde concerten en andere evenementen (hierna: “de gebruiker” of “jij”). MOJO acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen.

 

VERZAMELING GEGEVENS
Via eigen websites – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt MOJO via de websites www.mojo.nl en www.livenation.nl verschillende gegevens. Onder de websites van MOJO vallen ook de festivalwebsites van MOJO, zoals www.lowlands.nl en www.northseajazz.com. MOJO verzamelt ook gegevens bij aanmelding voor de verschillende nieuwsbrieven van MOJO via www.livenation.nl en www.mrpublisher.nl.

Via websites van derden – MOJO maakt voor de uitoefening van haar dienstverlening gebruik van derden. Deze derden treden uitsluitend in opdracht van MOJO op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als bewerker voor MOJO optreden, zoals bij de online verkoop van toegangsbewijzen voor door MOJO georganiseerde evenementen via de website van bijvoorbeeld Ticketmaster (www.ticketmaster.nl). Ticketmaster en andere opdrachtnemers van MOJO kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. MOJO is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van MOJO plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites.

MOJO kan gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je een account creëert op een door MOJO beheert platform, je aanmeldt voor een nieuwsbrief van MOJO, een ticket koopt van een evenement van MOJO, een e-mail aan ons verzend, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze (festival)websites, apps of sociale media gebruikt.

Op evenementen – Naast de gegevens die MOJO verzamelt via haar websites en de websites van haar opdrachtnemers kan MOJO ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij MOJO hiertoe wettelijk wordt verplicht.

PERSOONSGEGEVENS
Mojo kan verschillende gegevens van haar bezoekers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die MOJO van jou kan verzamelen zijn:

 • contact- en accountgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, geboortedatum en geslacht);
 • IP-adres en geolocaties;
 • door jou publiekelijk geplaatste gegevens (zoals op onze website of op social media sites geplaatste berichten); en
 • de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder bestelde kaarten.

MOJO heeft, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, de verwerking van deze persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, onder het meldingsnummer 1106572.

DOELEINDEN
Mojo of een opdrachtnemer van MOJO kan jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten en andere evenementen (zoals festivals), waaronder begrepen het bewaken van de veiligheid tijdens evenementen;
 • ter uitvoering van een overeenkomst, waaronder mede ter handhaving van de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen;
 • voor het beheer van haar klantenadministratie;
 • om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals festivals), die door of in opdracht van MOJO worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per gewone post;
 • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
 • ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse waarbij MOJO de gegevens ook kan verrijken met andere data, ten behoeve van het personaliseren en/of verbeteren van de diensten voor de doeleinden zoals hierboven genoemd; en
 • ter verbetering en beveiliging van haar websites.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Uitschrijven, wijzigingen of verwijderen van gegevens” staat hierover meer informatie.

GEBRUIK VAN COOKIES
Naast de gegevens die wij over jou verzamelen zoals hierboven is omschreven, maakt MOJO, net als de meeste websites, gebruik van zogenaamde “cookies” om informatie te vergaren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de website verwijzen wij je graag naar het “Cookiebeleid” op de website.

DELEN VAN GEGEVENS
Wij kunnen je gegevens delen met de aan MOJO gelieerde ondernemingen en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, zoals hiervoor toegelicht. Daarbuiten verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Daarnaast is MOJO een onderdeel van de wereldwijde organisatie Live Nation Entertainment. De gegevens die MOJO verzamelt zijn daardoor ook eigendom van Live Nation en kunnen binnen de Live Nation-groep worden verwerkt voor alle doeleinden die zijn genoemd in dit Privacy Statement. Het hoofdkantoor van Live Nation in de Verenigde Staten heeft zich gecommitteerd aan de zogenaamde “Safe Harbor” principes, waarmee bescherming en verwerking van persoonsgegevens in lijn met EU regelgeving gewaarborgd is. MOJO zal buiten voornoemde gevallen geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in andere landen.

WEBSITES VAN DERDEN
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van MOJO waarnaar MOJO een hyperlink aanbiedt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. MOJO is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. MOJO raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

UITSCHRIJVEN, WIJZIGINGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS
Je kan je gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op twee manieren. Ten eerste kan je zelf je account bij onze ticketpartner aanpassen. Ten tweede kan je inloggen op www.livenation.nl om je gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of te laten verwijderen.

Verder wordt onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je van MOJO (of haar opdrachtnemers) ontvangt de mogelijk geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van MOJO (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt.

Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kan je een e-mail sturen naar MOJO via vraag@mojo.nl.

BEVEILIGING
MOJO doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. Deze computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Mojo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van MOJO te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.